Poslovni podaci

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU

Naziv : ANGUS DOO ZA USLUGE I TRGOVINU BAČKI PETROVAC
Skraćeni naziv: ANGUS DOO
Ulica: Prvomajska 19
Mesto: 21470 Bački Petrovac
Telefon :021/780-287
Telefon računovodstvo : 021/782-940
Kontakt osoba : Ljiljana Cinkocki, Stanislav Babjak

Mobilni telefon : 069/55-44-187
E-mail : dooangus@gmail.com
Tekući račun: NLB Banka 310-14038-03
Tekući račun: INTESA Banka 160-372597-16
Registarski broj: BD 32240/2015
Matični broj:20110112
Poreski broj: (PIB) 104218904
Šifra delatnosti: 4690 Trgovina na veliko i malo
Obveznik PDV-a: DA